Regulamin sklepu

 

Właścicielem domen oraz sklepu www.paniglina.pl jest Pracownia Ceramiki Artystycznej Pani Glina  Hanna Kroschel z Bydgoszczy, ul. Przyjazna 11, 85-858 Bydgoszcz, forma prawna: indywidualna działalność gospodarcza. Stosownie do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018.646 z późniejszymi zmianami), NIP: 953-130-02-19, REGON 092521457.
Zwana w dalszej części Wykonawcą. Zamawiający – klient dokonujący zakupu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

 • Zamówienia przyjmowane są w formie elektronicznej przez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez zamawiającego:
  • imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy,
  • dokładnego adresu do wysyłki,
  • adresu e-mail. Zamawiający może te dane (z wyjątkiem adresu e-mail) podać w późniejszym czasie.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówienia, o czym poinformuje Zamawiającego.
 • Wykonawca ma prawo odmówić wykonania zamówienia lub zaproponować inne rozwiązanie jeśli zamówiony wzór jest niezgodny z wymogami technicznymi lub prawnymi oferowanych produktów i usług.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców, o czym poinformuje Zamawiającego w możliwie najszybszym terminie.
 • Zamówienia przyjmowane są do godz. 20:00 od poniedziałku do piątku. Po tej godzinie zamówienie zostanie przyjęte z datą następnego dnia roboczego.
 • Wysyłka następuje w ciągu 3 dni od zaksięgowania wpłaty.

KONTAKT:

 • Staramy się jak najszybciej odpowiadać na wszelką korespondencję. Średni czas nie przekracza 12 godzin w dni robocze. W weekendy oraz w okresach świątecznych i między świątecznych czas odpowiedzi może się wydłużyć, o czym postaramy się poinformować Zamawiającego stosownym komunikatem.
 • Wykonawca powinien odpowiedzieć na korespondencję w ciągu 24 godzin w dni robocze.
 • Kontakt w sprawie informacyjnej możliwy jest telefonicznie, na pocztę e-mail oraz za pomocą zaproponowanych i używanych przez dwie strony komunikatorów.
 • Korespondencja e-mail przechowywana jest 3 miesiące od daty złożenia zamówienia.
 • Wszelka korespondencja musi być opatrzona w tytule numerem zamówienia.

PŁATNOŚCI:

 • Zamawiający zobowiązany jest do opłaty za zamówiony towar w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpłynięcia pieniędzy na konto wykonawcy do godz. 8:00.
DOSTAWA:
 • Za dostawcę uważa się firmę dostarczająca przesyłkę, którą wybrał Kupujący, to jest, Poczta Polska, InPost lub firma kurierska.
 • Zamawiający wskazuje w jaki sposób ma mu zostać dostarczony zamówiony towar, z listy możliwych opcji i w odpowiedniej cenie. Koszt dostawy ponosi Zamawiający.
 • Zamawiający zgadza się na warunki dostawy oferowane przez wybranego przez niego dostawcę.
 • Zamawiający może odebrać towar własnym transportem lub kurierem, w tym przypadku opłaty za dostawę nie są pobierane.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie powstałe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
 • Kupujący przyjmując towar od firmy przewozowej, jest zobowiązany od razu przy dostawcy tego samego dnia do sprawdzenia czy opakowanie lub towar są nie naruszone.
 • W przypadku gdy opakowanie jest naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu, Zamawiający jest zobowiązany w tym momencie do spisania warz z dostawcą protokołu reklamacyjnego, który dokładne opisze co zostało uszkodzone oraz w jakiem stanie było opakowanie.
 • W przypadku opcji wysyłki ZWYKŁEJ, PRIORYTETOWEJ (nie poleconej) Wykonawca i Poczta nie biorą odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki. W tym przypadku nie ma pisemnego potwierdzenia przesyłki (zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej). Nie polecamy tej formy dostawy. Realizujemy ją tylko i wyłącznie na życzenie Zamawiającego.
 • W przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego od dostawcy po drugiej próbie dostarczenia jej przez dostawcę, przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy lub skierowana do magazynu dostawcy, a wszelkimi kosztami obciążony Kupujący.
 • W przypadku zaginięcia przesyłki Wykonawca składa reklamację u dostawcy. Dalszy przebieg reklamacji dostawy przebiega według regulaminu wybranego dostawcy.

REKLAMACJE i ZWROTY:

 • Zgodnie z Dz.U.2017, poz. 683 Art. 38 i późniejszymi zmianami Ustawy z dnia 30 marca 2014 r. “o prawach konsumenta”, klient ma prawo w ciągu 14 dni na odstąpienie od umowy kupna zawartej na odległość bez podania przyczyny. Zgodnie z zastrzeżeniem tej samej ustawy i art. „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość NIE przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:” punkt 3 „w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb„. Co oznacza, że produkty i usługi wykonane z indywidualnym nadrukiem lub/i z indywidualnym projektem stanowią towary wykonane na specjalne zamówienie według indywidualnych parametrów i nie ma możliwości ich zwrotu.
 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres e-mail: hanna-kroschel@wp.pl, pocztą tradycyjną lub w siedzibie firmy, adres „Pani Glina”, ul. Przyjazna 11, 85-858 Bydgoszcz.
 • Podczas zgłaszania reklamacji należy przesłać opis wady oraz zdjęcie wadliwego produktu. Podczas zgłoszenia reklamacji nie ma potrzeby odsyłania wadliwego towaru (chyba, że sytuacja tego będzie wymagała o czym Zamawiający zostanie poinformowany).
 • W przypadku reklamacji związanej z uszkodzeniem towaru podczas transportu należy spisać z dostawcą (poczta, kurier) protokół reklamacyjny gdzie będzie dokładnie opisany sposób zabezpieczenia towaru oraz co zostało uszkodzone.
 • Czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni kalendarzowych.
 • Wykonawca poinformuje, Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji tą sama drogą którą była złożona reklamacja.
 • Jeśli reklamacja zostanie przyjęta Wykonawca ma prawo zażądać lub zrezygnować z odesłania wadliwego towaru. Formę zwrotu określa Wykonawca. Koszt zwrotu ponosi Wykonawca.
 • Wykonawca ma 30 dni na naprawę lub wymianę wadliwego towaru i usługi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy w pierwszej kolejności zostaną rozwiązania polubownie przez strony.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny.

 

Facebook
Instagram